۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

فی سجن ولایة الفقیه

هنرور:در راستای در دسترس قرار دادن مستندات مقاله ی حضرت آقای فتحی، تلگراف اعتراض آیت الله گلپایگانی و نوشته ی آیت الله سید رضا صدر  -فارسی و عربی اش- را می گذارم:
From مدار شریعت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر