۱۳۸۹ مهر ۶, سه‌شنبه

مصاحبه ی تلویزیون هلند با حضرت آیة الله العظمی شریعتمداری


بیشتر بخوانید: مدار شریعت » آرشیو مصاحبه ها‏ > ‏

آرشیو مصاحبه های سال 1358

فهرست قسمتى از مصاحبه‏هاى آية الله العظمى‏ شريعتمدارى در فروردين و ارديبهشت‏ماه سال 1358

 • مصاحبه ی تلويزيونى با صدا و سيماى ايران كه در كيهان 9/1/58 چاپ شد.
 • مصاحبه‏اى با خبرنگاران داخلى و خارجى كه در كيهان و اطلاعات 11/1/58 چاپ شد
 • مصاحبه‏اى با خبرگزارى جمهورى دمكراتيك آلمان كه در اطلاعات 19/1/58 و كيهان 20/1/58 چاپ شد
 • مصاحبه‏اى با خبرگزارى شوروى (تاس)و روزنامه‏هاى پراودا
 • و ايزوستيا كه در كيهان 30/1/58 و 1/2/58 چاپ شد
 • مصاحبه با خبرنگار اطلاعات در تبريز كه در روزنامه ی اطلاعات 10/2/58 چاپ شد
 • مصاحبه با روزنامه ی السفير بيروت كه در مجله ی اميد ايران در روز 14/2/58 چاپ شد
 • مصاحبه با خبرنگار كيهان كه‏روز در 18/2/58 چاپ شد
 • مصاحبه با خبرنگار روزنامه ی الانباء كويت كه در مجله ی اميد ايران در روز 17/2/1358 چاپ شد
 • مصاحبه با خبرنگار روزنامه ی بامداد كه در روزنامه ی بامداد در روز 22/2/1358 و كيهان و اطلاعات 23/2/1358 چاپ شد
 • مصاحبه با خبرنگار روزنامه ی گاردين (انگليسى زبان) كه در كيهان و اطلاعات 29/2/1358 چاپ شد

فهرست مصاحبه‏هاى آية الله العظمى‏ شريعتمدارى در خرداد سال 1358
 • مصاحبه با خبرنگار ليبراسيون و نوول ليترز فرانسه‏ كه در كيهان 9/3/1358 چاپ شد.
 • مصاحبه با كاركنان معترض روزنامه ی كيهان در روز 9/3/1358.
 • مصاحبه با خبرگزارى پارس در روزنامه ی كيهان و اطلاعات 14/3/1358.
 • مصاحبه با خبرنگار هفته نامه ی «خلق مسلمان» كه در شماره ی 7 آن هفته نامه در روز 15/3/58 چاپ شد.  
 • مصاحبه با خبرنگار روزنامه الانباء كويت كه در مجله ی اميد ايران در روز 19/3/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات كه در كيهان و اطلاعات و جمهورى اسلامى در 20 و 21 و 22 خرداد 58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرگزارى فرانسه در اطلاعات 23/3/58.
 • مصاحبه با وزير امور خارجه ی تركيه و روزنامه‏هاى مليّت و حريّت و گون آيدين و ملّى گازيته كه در كيهان 22/3/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرگزارى پارس در كيهان و اطلاعات 30/3/58.

فهرست مصاحبه‏هاى آيةالله العظمى‏ شريعتمدارى در تابستان سال 1358


 • مصاحبه باخبرگزارى فرانسه كه در كيهان 21/4/58 چاپ شد
 • .مصاحبه با اريك رولو خبرنگار روزنامه ی لوموند فرانسه كه كيهان و آيندگان 30/4/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرگزارى پارس كه در كيهان و اطلاعات و انقلاب اسلامى 9/5/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرنگاران داخلى در كيهان و اطلاعات 11/5/58.
 • مصاحبه با خبرنگار تلويزيونى كانال 2 آلمان كه در كيهان و اطلاعات 21/5/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با نماينده صدا و سيماى مشهد كه در اطلاعات و انقلاب اسلامى 23/5/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرگزارى پارس كه در كيهان 10/6/58 چاپ شد
 • مصاحبه با خبرنگار روزنامه ی اطلاعات در تهران در 10/6/58.
 • مصاحبه با خبرنگاران داخلى و خارجى كه در كيهان و اطلاعات 1/7/58 و انقلاب اسلامى 2/7/58 چاپ شد.
 • مصاحبه با خبرنگار تلويزيون سويس در 29/6/58 كه در كيهان و اطلاعات 1/7/58 و انقلاب اسلامى 2/7/58 چاپ شد.
 • آية الله شريعتمدارى طى مصاحبه‏اى با خبرنگار راديو دانمارك در روز 13/7/58 و نيز در مصاحبه‏اى با روزنامه ی تهران تايمز درباره ی ولايت فقيه و حدود اختيارات رياست جمهورى مطالبى اظهار داشت كه در روزنامه‏هاى كيهان و اطلاعات روزهاى 15 و 19 مهر ماه 58 چاپ شده است. همچنين هفته نامه ی خلق مسلمان مصاحبه ی ايشان با تهران تايمز را در روز 58/7/23 چاپ كرده است.

 • روزنامه ی كيهان در روز 24/7/58 مصاحبه‏اى را كه خبرنگارش با آيةاللّه العظمى‏ شريعتمدارى انجام داده بود چاپ كرد.
 • روزنامه ی اطلاعات در روز 25 و 26/7/58 مصاحبه ی آيةاللّه العظمى‏ شريعتمدارى با خبرگزارى پارس (ايران) را بچاپ رسانيد.
 • مجله ی مكتب اسلام نيز در شماره ی آذر ماه 58 خود مصاحبه ی آيةاللّه العظمى‏ شريعتمدارى با تلويزيون هلند «در روز 30/7/58» را چاپ كرد.
 • آية اللّه العظمى شريعتمدارى روز 1/8/58 با خبرنگار روزنامه ی اطلاعات مصاحبه‏اى انجام داد كه در آن روزها چاپ شده است. 
 • روز 3/8/58 آيةاللّه العظمى شريعتمدارى براى نمايندگان اساتيد دانشگاه هاى ايران سخنرانى كرد و فرمود:«امروز هر كس انتقاد كند مى‏گويند ضدّ انقلاب است در صورتيكه بنظر ما هر كس انتقاد را گوش نكند او ضدّ انقلاب است». اين گفتگو كه در روزنامه‏هاى بامداد و كيهان و اطلاعات 6/8/58 چاپ و منتشر شد، عكس العمل هائى را به دنبال داشت كه فعلا مجال بازگوئى نيست.
 • آيةاللّه العظمى‏ شريعتمدارى روز 6/8/58 با خبرگزارى فرانسه مصاحبه نمود كه در اطلاعات و كيهان 7/8/58 به چاپ رسيد.
 • آيةاللّه العظمى‏ شريعتمدارى با روزنامه ی ژاپنى «ماينى چى» مصاحبه‏اى انجام داد كه در اطلاعات 21/8/58 چاپ شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر