۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

خاطرات و نظرات دکتر اسد الله مبشری را بخوانید و بشنوید


Asadollah Mobasheri Transcripts
To read the transcript of the interview, click on the link below.
خواندن مصاحبه

ج 1

ج 2

ج 3

ج 4

ج 5

To listen to the interview click on the link below:
شنیدن مصاحبه

1

2هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت