۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

خاطرات و نظرات وزیر فرهنگ دکتر مصدق را بخوانید و بشنوید...


To read the transcript of the interview, click on the link below.


To listen to the interview click on the link below:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر