۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

نسخه‌ی الکترونیک "خاطرات عزت شاهی"

From یادداشت ها و برداشت ها
...اتاق شماره 22 کمی شیب داشت و کف آن خیس بود . مرا که لخت مادرزاد بودم کف اتاق نشاندند و گفتند: بنویس . من دو زانو نشستم و با یک دستم ستر عورت کردم و با دست دیگرم خودکار را گرفته بودم . از زور سرما دندانهایم به هم می سایید . از دماغ و دهانم بخار بلند می شد . دست و بدنم می لرزید. نمی توانستم چیزی بنویسم . سرما در بدنم رسوخ کرده به مغز استخوانم رسیده بود. با لرز و بریده بریده گفتم: نمی توانم بنویسمبه گفته آقای عزت مطهری در جریان دیداری که حضرت آیت الله خامنه ای با ایشان داشتند مقام معظم رهبری از این کتاب بسیار تقدیر کرده و این کتاب را به شهر تشبیه نموده اند که اکنون از زیر آورا بیرون آمده و مردم متوجه شوند که در این جا هم شهری بوده. نکته دیگری که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره داشته اند رویکرد صادقانه آقای عزت مطهری(شاهی) در بیان خاطرات ایشان بوده است.

ایشان در این دیدار تاکید کرده اند که کتب زیادی به دست من ‏میرسد اما به دلیل مشغله وقت مطالعه همه آن‌ها را ندارم .‏
کتبی هست که با چاپ های خوبی چاپ شده اما مطلب قابل توجهی ‏ندارد، اما من علاوه بر مطالعه کامل این کتاب بخش‌هایی از آن را چند ‏مرتبه مطالع کرده ام .

(نقل به مضمون از گفتار آقای عزت مطهری از ‏نظرات مقام معظم رهبری در مورد کتاب خاطرات عزت شاهی)‏

...
لازم به یادآوری است که با توجه به نسخ متعددی که از خاطرات آقای عزت شاهی به چاپ رسیده تنها نسخه انتشارات سوره مهر مورد تایید ایشان می‌باشد
برای دریافت :

یا

محسن کاظمی / سوره مهر / دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

مقدمه، و فهرست

فصل اول و دوم

فصل سوم تا پنجم

فصل ششم تا هشتم

فصل نهم تا یازدهم

فصل دوازدهم، پیوست و فهرست اعلامهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر