۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

دانلود کتابچه های آموزش حقوق

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران » نويسنده : مسعود عرفانیان » پیوند پایدار: http://dad-law.blogfa.com/post-1089.aspx

شماره

عنوان

حجم

0046

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اموال

229 KB

0047

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه آسايش عمومي

247 KB

0048

آشنايي با اصطلاحات حقوقي (مدني-کيفري)

1.06 MB

0049

آشنايي با مراجع شبه قضايي و سازمان هاي تابعه دادگستري

193 KB

0050

حقوق به زبان ساده در داد و ستد و امور بازرگاني

414 KB

0051

حقوق به زبان ساده در امور حسبي

194 KB

0052

حقوق به زبان ساده - چگونگي احقاق حق در مراجع جزايي

319 KB

0053

حقوق به زبان ساده در جرايم عليه اشخاص

250 KB

0054

حقوق به زبان ساده در موضوعات خانواده

1.08 MB

0055

حقوق به زبان ساده در موضوعات مدني

132 KB

0056

حقوق به زبان ساده - چگونگي احقاق حق در محاکم حقوقي

411 KB

0057

حقوق به زبان ساده در موضوعات عمومي

320 KB

0058

حقوق به زبان ساده - آشنايي با مراجع قضايي

234 KB

0181

رسيدگي به تخلفات در خصوص تغيير وضعيت خودرو

214 KB

0182

رسيدگي به اتهام بدحجابي در ملاء عام

183 KB

0184

اجراي احکام مدني

169 KB

0185

رسيدگي به دعوي خلع يد از مال غير منقول

238 KB

0187

رسيدگي به دعاوي ممانعت از حق و مزاحمت

234 KB

0190

رسيدگي به درخواست تامين دليل

68.4 KB

0191

رسيدگي به اتهام رانندگي بدون پروانه

69.3 KB

0192

مهر و موم ترکه، رفع مهر و موم، صورت برداري و تحرير

116 KB

0196

چگونگي تنظيم سازش نامه در امور کيفري

94.7 KB

0197

بررسي بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دول

68.7 KB

0198

منشور اخلاقي و رفتار قضايي پيامبر اعظم

383 KB

0199

رسيدگي به دعوي تخليه اماکن مسکوني

177 KB

0200

اهم صلاحيت هاي جزائي و مدني شوراهاي حل اختلاف

201 KB

0212

آشنايي با اوراق قضايي

219 KB

0219

موانع تعقيب دعوي عمومي

214 KB

0220

تعريف دعوي و تفکيک از امور حسبي

146 KB

0221

جرايم عليه اشخاص و اموال

197 KB

0222

اقسام دلايل در اثبات دعاوي مدني

193 KB

0223

رسيدگي به مطالبه وجه اسناد

9.69 MB

0241

رسيدگي به دعوي تصرف عدواني

97.7 KB

0242

رسيدگي به اعتراض برگه هاي جريمه موضوع تخلفات رانندگي

70.3 KB

0252

چگونگي استفاده از نظريه کارشناسي در دعاوي مدني

180 KB

0253

آيين دادرسي دفاتر مراجع قضايي

116 KB

0254

رسيدگي مدني در شوراي حل اختلاف

564 KB

0255

سوالات و پاسخهاي مطروحه در کميسيون پاسخگويي به سوالات

1.3 MB

0256

رسيدگي به دعوي الزام به انجام تعهدات و شروط

301 KB

0298

رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي

155 KB
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر