۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

Qur’an as an Independent, Self-sufficient Text: Tabatabayi’s Exegetical Method

منبع: سایه ای: » ۱۳ ژوئن ۲۰۱۰ » با عنوان: Qur’an as an Independent, Self-sufficient Text: Tabatabayi’s Exegetical Method

Qur’an as an Independent, Self-sufficient Text: Tabatabayi’s Exegetical Method

این اولین مقاله از سری مقالات «روشهای تفسیری متفکران معاصر جهان اسلام» است که به علامه طباطبایی و دیدگاه‌های او درباره شیوه فهم و تفسیر قرآن اختصاص دارد. نگارش مقالات دیگری از این مجموعه نیز به عهده من خواهد بود. نام برخی از افرادی که –غیر از علامه طباطبایی- آرای تفسیری آنان در این مجموعه مورد بحث قرار خواهد گرفت از قرار ذیل است.

از متفکران شیعه: محمد هادی معرفت؛ مرتضی مطهری؛ عبدالله جوادی آملی؛ طالقانی؛ سید ابوالقاسم خویی؛ محمدباقر صدر؛ محمد حسین فضل‌الله؛ محمد مهدی شمس الدین.

از متفکران سنی: فضل الرحمان؛ محمد شهرور؛ محمد ارکون؛ نصر حامد ابوزید؛ حسن حنفی؛ نورخالص مجید؛ محمد طالبی؛ حسین آتای؛ رویکرد فمینیستی در تفسیر: امینه ودود و فاطمه مرنیسی.

در زیر فهرست عناوین اصلی مقاله اول این مجموعه آمده است. آنچه می‌بینید ویرایش نخست مقاله من است؛ ممکن است در مراحل بعد ساختار مقاله تغییر کند.Qur’an as an Independent, Self-sufficient Text: Tabatabayi’s Exegetical Method

Mahmood Seifi Pargoo

I. Introduction

II. Biography and educational background

III. Works and influences

IV. Self-sufficient Reason, Revelation and Spiritual Illumination: different ways with the same destination

V. Al-Mizan: Formal structure of

VI. Cross-referential Exegesis

VII. Allame Tabatabayi and Hadith

VIII. Hadith verification criteria

IX. The role of contextual evidences in exegesis

X. Novel Qur’an-related Views

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر