۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

شنیده ایم که حضرت آیت الله با ولایت فقیه مخالف هستیددر پاییز سال ۱۳۵۸ « اریک رولو » روزنامه نگار و مفسر معروف لوموند فرانسه به همراه خبرنگارواشنگتن پست طی مصاحبه ای با مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری درخصوص تسخیر لانۀ جاسوسی آمریکا ، خودمختاری مردم کردستان ، قانون اساسی جمهور ی اسلامی و نیز ولایت فقیه سؤالاتی پرسید که با توجه به مسائل کنونی برآن شدم تا جهت اطلاع علاقمندان و محققین محترم دیدگاه آن مرحوم درزمینۀ جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران که از روزنامۀ ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۸ انتخاب شده است را دراین قسمت درج نمایم که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: وبلاگ یادداشت های پراکنده » نویسنده: احمد رضایی » به تاریخ: 88/05/02 » با عنوان: آیت الله العظمی شریعتمداری: ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست » پیوند پایدار: http://manazel.blogfa.com/post-392.aspx (پیوند ها و جلوه های متن به حسب وبلاگ یادداشت ها و برداشت ها افزوده شده و در وبلاگ منبع به این گونه نیست)


لازم به ذکراست که مرحوم آیت الله العظمی شریعتمداری ازمراجع معظم تقلید آن زمان محسوب شده و در بسیاری از مسائل سیاسی با مرحوم امام خمینی ( ره ) اختلاف عقیده و نظر داشت و حتی به قانون اساسی جمهور ی اسلامی هم رأی نداد وازآذرماه ۱۳۵۸ به بعد اختلافات تشدید شد و در بهار سال ۱۳۶۱ منجر به برخوردهای شدیدتر با ایشان شد که از حوصلۀ این بحث خارج است .

متن سؤال و جواب :

ـــ شنیده ایم که حضرت آیت الله با ولایت فقیه مخالف هستید ؟آیت الله شریعتمداری : « من با ولایت فقیه به هیچ وجه مخالف نیستم بلکه با تصویر نادرست و برداشت نادرست ازآن مخالف هستم . زیرا ولایت فقیه امروز دوگونه تفسیر می شود که یکی با حاکمیت ملـّی ، وفق دارد ومؤیّد آن است و دیگری وفق ندارد. من با آن ولایت فقیه که با حاکمیّت ملـّی وفق دارد و آن را تأیید می کند موافقم . »

ـــ ولایت فقیه درچه مواردی لازم است ؟

آیت الله شریعتمداری : « درمواقعی که تشریفات قانونی امکان پذیر نباشد و در مواردی که متصدّی شرعی وجود نداشته باشد . درچنین مواردی ولایت فقیه لازم است مثلاًپس از سقوط سلطنت درایران دولتی وجود نداشت که ادارۀ امور مملکت را دردست گیرد لذا دولت آقای بازرگان با استفاده از ولایت فقیه روی کار آمد .

این دریک وضع استثنائی است . اما وقتی که قوانینی باشد و مجلسی وجود داشته باشد دیگر روی کارآمدن دولت و رأی اعتماد دادن به آن در اختیار نمایندگان مردم است که در مجلس شورا خواهند بود . در حقیقت آن موقع سرنوشت مملکت و ملت در اختیار مجلس و نمایندگان واقعی مردم است . »

ـــ دفعۀ گذشته که به حضورتان رسیدم حکومت روحانیون را نمی پسندیدید ولی اکنوم چندبار ازنظام اسلامی نام بردید ؟

آیت الله شریعتمداری : « درقانون اساسی اصول حاکمیت ملی تصویب شده است و روحانیون هم جزئی از ملت هستند آیا شما روحانیون را جزء ملت نمی دانید . اما ولایت فقیه چیزی است و حکومت روحانیون چیز دیگر ؛ ولایت فقیه به معنای این نیست که روحانیون حکومت کنند . »

ـــ یک تاریخ نویس به ما گفت که هروقت در ایران روحانیون حکومت را به دست گرفته اند با شکست روبرو شده اند ؟

آیت الله شریعتمداری : «اولاً همانطور که گفتم ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست و حکومت روحانیون هم درهیچ شرایطی در قانون اساسی ، پیشنهاد نشده است ، ثانیاً آن شخص تاریخ نویس اشتباه کرده است .ما هیچگاه درتاریخ ایران حکومتی بنام حکومت روحانیون نداشته ایم ، و حتی از آغاز اسلام تاکنون یک شخص روحانی در ایران حکومت نکرده است . »

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر