۱۳۸۹ مهر ۱۸, یکشنبه

یا فاطمة اشفعي لي عند الله

هنرور: پیشنهاد می کنم سخنان حضرت آیت الله العظمی فاضل و حضرت آیت الله العظمی سبحانی را از دست ندهید که حاوی نکاتی خاص اند 
منبع

سخنرانموضوع مدت دريافت
حضرت آية الله فاضل لنكرانى مصاحبه جهت كنگره حضرت معصومه (س) 28:54 1776 كيلو بايت
حضرت آية الله صافى گلپايگانى مصاحبه جهت كنگره حضرت معصومه (س) 48:07 2957 كيلو بايت
حضرت آية الله مكارم شيرازى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 32:32 2000 كيلو بايت
حضرت آية الله سبحانى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 30:30 1875 كيلو بايت
حضرت آية الله جوادى آملى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 43:07 2648 كيلو بايت
حضرت آية الله استادى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 19:55 1224 كيلو بايت
آية الله صابرى همدانى مصاحبه جهت كنگره حضرت معصومه (س) 45:36 2802 كيلو بايت
آية الله رمضاني مصاحبه جهت كنگره حضرت معصومه (س) 51:02 3136 كيلو بايت
حجة الاسلام و المسلمين حسينى بوشهرى مصاحبه جهت كنگره حضرت معصومه (س) 40:13 2472 كيلو بايت
حجة الاسلام و المسلمين جواد فاضل لنكرانى مصاحبه جهت كنگره حضرت معصومه (س) 46:45 2872 كيلو بايت
حجة الاسلام و المسلمين دوانى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 43:13 2655 كيلو بايت
حجة الاسلام و المسلمين دكتر عابدى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 6:09 380 كيلو بايت
دكتر حسينى ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 18:23 1130 كيلو بايت
دكتر محامد ارائه شده در كنگره حضرت معصومه (س) 11:46 725 كيلو بايت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر