۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

دانلود منابع و مأخذ "ولایت فقیه" - 1: منابع مکتوب

هنرور: دیدم گرد آوری خوبی انجام گرفته و لینک های دانلود همه کار می کنند و سرعت دانلود هم مناسب است، لذا آوردم و از روی امانت داری چیزی حذف نکردم و الا اگر حتی به عنوان نمونه هایی که بخواهد این نظریه و سنت فکری و فقهیش را نشان دهد، به این مجموعه بنگریم، باز هم موارد متعددی را بایسته ی حذف و شایسته  اضافه می یافتیم، علی ای حال فعلا این لینک ها را با تشکر از کسانی که جمعشان کرده و. در اختیار نهاده اند، نقل می کنیم تا از میان آنها و غیر آنها بلکه به تدریج یک مجموعه ی خوبی دربیاوریم:
.
:منابع مکتوب
. یک. کتاب ها دو. مقالات


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر