۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

شریعتی و روحانیت - 2

موقع المشكاة - السيد هاشم الهاشمي - الكويت
هنرور: صرفا در راستای بحثی که در گودر راشتیم و برای اثبات سه مدعای من مبنی بر آنکه
1. فقط آیة الله العظمی شریعتمداری مخالفت نکرد
2. آیة الله خمینی قطعا مخالفت کرد
3. هیچ مرجعی تکفیر نکرد و فقط کتاب ها را بر مقلدان خود تحریم کردند

آراء المراجع والمجتهدين في الدكتور علي شريعتي وكتبه


آراء المراجع والمجتهدين في شريعتي وكتبههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر