۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

فقیه اگر دیکتاتور شود خود به خود عزل می شود وفقهای دیگر در مقابلش می ایستند

مرحوم حضرت آیت الله عبدالرحیم ربّانی شیرازی ( ره ) از مبارزین بزرگ دوران ستمشاهی که عضو مجلس خبرگان قانون اساسی وعضوفقهای شورای نگهبان پس ازانقلاب اسلامی بود ودرتاریخ ۱۷/ ۱۲ / ۱۳۶۰ درسانحه تصادفی به رحمت ایزدی پیوست ، در چهلمین روز درگذشت ابوذرزمان مرحوم حضرت آیت الله طالقانی ( ره ) که درموسسه روزنامه اطلاعات برگزار شد با توجه به طرح اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان و بازتابی که در جامعه داشت طی سخنان خود به این موضوع نیز اشاره نموده و فرمود :

« ... وقتی می گویم فقیه یعنی فقیه نه هر عمامه بسر برای اینکه دربین عمامه بسرها بدتر از ساواکی هم وجود دارد ، آن عالم متعهد آن عالمی که می ایستد در مقابل شاه که نه تطمیع اورا از راه بیرون می کند ونه تهدید ، من آنها را می گویم . فقیه با این ملت سروکار دارد . از روز یکه متولد شود تا روزی که از دنیا می رود با این ملت هست . این فقیه که می گوییم یکی از ویژگی هایش این است که اگردیکتاتورشود خودبه خود عزل می شود و باید برود کنار و فقهای دیگردر مقابلش می ایستند و اورا کنار می گذارند برای اینکه شرط بر ولایتش ' عدالت ' است اما اگر خواست دیکتاتوری کند خدا او را اول ( از مقامش ) سلب می کند و مردم اورا کنار می گذارند . ما نمی خواهیم ولایت بدست کسی باشد که نفوذش تمام مملکت را فرا گیرد و بگوید بکش ، بکشند و بگوید ظلم کن ، ظلم کنند . چنین کسی نمی خواهد بیاید ! ما نمی خواهیم ولایت بدست شخص نافذی باشد ، کسی باشد که بتواند در میان جان و خون مردم تصرف کند .... »

( روزنامه اطلاعات مورخ ۲۹ / ۷ / ۱۳۵۸ ص ۴ )
"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت