۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

رهبر باید عادل باشد، شما می گویید نباشد؟ رهبر باید عاقل باشد، شما می گویید نباشد؟

منبع: نوشته های یک زندانی سیاسی ـ عقیدتی - تصاویر » نویسنده: سید محمد ناظم زاده ی قمی
هنرور: تیتر انتخاب شده وسوسه انگیز بود ولی باعث نشود که در جواب فقیه عالیقدر و مبنایی که برای مشروعیت قدرت ذکر کرده اند، توجه نشود، چون اصل مطلب و غرض از نقل مطلب، سوال نبود، جواب بود:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت