۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

در ستایش خاموشی - بخش یکم

هنرور: آقایان دکتر سروش، استاد کدیور، خلجی، متقن و سایر اعضای رسمی و غیر رسمی انجمن در آوردن صدای فقها و آواره کردن علما توجه بفرمایند: خاموشان شمایید، عزیزانم، وقتی که خروش ها نمی شنوید و به هنگامش خاموشی می گزینید و به گاهش خود را به فراموشی می زنید
  نامه ” آ یت الله رستگاری ” به آقای خامنه ای از زندان اوین (+)


” …. آقاي خامنه اي !!! قلب مريض ، پرتپش و ناسالم در يك بدن ، باعث ناهمگوني ،درد ، استرس ، اظطراب روح و نا آرامي تمام اعضاي جسم مي گردد ، چنانچه سرچشمه گل آلود سبب آلودگي تمام نهرها ، جويها ، و لوله هاي منشعب از آن مي شود. پادشاه ، رهبر ، فرمانروا و زمامدار يك كشور ، و مسئول معاش و اقتصاد و عدالت و امنيت يك جامعه مانند قلبي است كه اگر مريض ، ناسالم ، و غيرمتعادل و نا آگاه باشد موجب نا آرامي و اظطراب و ناامني …. افراد جامعه مي گردد ، بايد به جاي قطع اعضا ، قلب سالم را جايگزين كرد ، چنانچه بايد به جاي تصفيه آبهاي گل آلود ، سرچشمه را صاف و زلال نمود … “سطور فوق قسمت هايي از نامه « آيت الله يعسوب الدين رستگاري جويباري » از روحانيون حوزه علميه قم به آقاي خامنه اي است كه در تاريخ 14/9/85 در نهصدو پنجاهمين روز حبس از داخل زندان اوين نگارش شده است.تا آنجايي كه ذهن من ياري مي دهد « آيت الله رستگاري » در سال 1383 به اتهام تاليف و انتشار كتابي با عنوان « حقيقت وحدت در دين » بازداشت و روانه زندان شده است. گفته مي شود كه در اين كتاب به اعتقادات اهل سنت توهين و همين امر باعث بروز ناآرامي هايي در مناطق سني نشين ايران شده است. اما « مصلح الدين رستگاري جويباري » فرزند « آيت الله رستگاري » در مصاحبه اي كه در همان روزها با راديو بي بي سي انجام داد علت اصلي بازداشت پدرش را چيزي غير از اين بيان كرد :” فرزند آيت الله رستگاري جويباري علت بازداشت پدرش را صرفا نگارش اين كتاب ندانست و گفت كتابهايي با محتواي مشابه نيز از سوي روحانيون ديگر نوشته و منتشر ميشود اما با پيامدهايي همچون بازداشت نويسنده آنها مواجه نميشود. به گفته وي كتاب « حقيقت وحدت در دين » يك سال پيش نوشته شده اما از آنجايي كه پدر او جز منتقدان حكومت است افرادي به اعتراض نسبت به اين كتاب تحريك شده اند كه در نهايت به بازداشت وي منجر شده است “من آشنايي ناچيزي با افكار و عقايد ديني و سياسي « ايت الله رستگاري » دارم. اما بعيد ميدانم جمهوري اسلامي كه خود پرچمدار توهين و زير پاگذاشتن حقوق اجتماعي و شهروندي اقليت هاي قومي و مذهبي است و مثل ساير زمينه ها در اين مورد هم كارنامه سياهي از خود بجا گذاشته است از توهين هاي اينچنيني ( تازه در صورتي كه در اين كتاب توهيني صورت گرفته باشد) نا خشنود باشد و بخواهد از حقوق اهل تسنن دفاع كند!!در هر صورت هدف من از گذاشتن لينك دانلود اين نامه جانبداري از هيچ شخص و گروه و ايل و طايفه اي نيست. هدف بايگاني كردن اينگونه حوادث و موارد مشابه آن در گنجينه تاريخي ذهن شماست تا آيندگان بدانند كه روزي روزگاري نه چندان دور در اين كهن ديار اظهار نظر و عقيده چه تاوان و هزينه هاي سنگيني به دنبال داشته است.
نامه ای از اوین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر