۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه

[سایت حقوق] مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ق.ا.

[سایت حقوق] مشروح مذاكرات شوراي بازنگري ق.ا.
در این بخش، مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي آورده می شود.
توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از سایت شورای نگهبان بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت حقوق به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران به متن این جلسات در این سایت است.
در سایت حقوق، امکان جستجو در محتوای سایت وجود دارد. پژوهشگران می توانند با استفاده از این ابزار، به راحتی واژه هائی که می خواهند، سریعا پیدا کنند که در کدام جلسه از جلسات تدوین یا تجدیدنظر قانون اساسی موجود می باشند. متاسفانه در سایت شورای نگهبان چنین امکانی وجود ندارد و پیدا کردن کلمه ای در میان این حجم وسیع مطلب، کار آسانی نیست.
تمام حقوق این آثار از آن سایت شورای نگهبان می باشد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر