۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

دکتر قاسم کاکایی » دکتر کاکایی از مرتبۀ دانشیاری به مرتبۀ استادی ارتقا یافت

دکتر قاسم کاکایی » دکتر کاکایی از مرتبۀ دانشیاری به مرتبۀ استادی ارتقا یافت

دکتر کاکایی از مرتبۀ دانشیاری به مرتبۀ استادی ارتقا یافت

kakaie

دکتر قاسم کاکایی

در آخرین جلسۀ هیئت ممیزه دانشگاه شیراز، مورخ ۲۰/۲/۸۹ پروندۀ ارتقای دکتر کاکایی به استادی بررسی و تصویب شد. دکتر کاکایی در کمترین مدت ممکن مراحل ارتقا از استادیاری به دانشیاری و سپس به استادی را طی کرده است. وی اولین دانشیار و اولین استاد بخش الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز و اولین استاد در بین کلیۀ اعضای هیئت علمی گروههای معارف اسلامی سراسر کشور است. دکتر کاکایی به لحاظ ذخیرۀ امتیاز پژوهشی در بین کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز(بیش از ۷۰ عضو) دارای رتبۀ اول است. دو کتاب وی (وحدت وجود و غیاث الدین منصور) کتاب سال شده اند. دو کتاب وی (خدا محوری و وحدت وجود) در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شده اند. دکتر کاکایی تا کنون علاوه بر دهها همایش ملی و بین المللی داخل کشور، درهمایشهای متعدد بین المللی دردانشگاههایی چون نیویورک، آکسفورد، کمبریج، لندن، وین، برلین، ناپل، آتن، استانبول، دمشق و باکو به ارائۀ مقاله پرداخته و به صورت فشرده در دانشگاههای کارولینای شمالی و کالج اسلامی جاکارتا تدریس داشته است. از وی تا کنون چندین مقالۀ انگلیسی در نشریات بین المللی و ISI خارج از کشور منتشر شده است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر