۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

گمشده

گمشده

محمدرضا شفیعی کدکنی

طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست

با چشمهای روشنِ براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هرکس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما :

یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر