۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

منبع: صحیفه ی نور


اهانت به مراجع

اگر به اینجانب یا عکس اینجانب هر سبّ ولعن واهانتی بشود، مقابله وایجاد تشنّج حرام ومخالف رضای خداست. و اعلام می کنم که اهانت به مراجع معظّم وتمثال شریف آنان حرام ومخالف رضای خداست. (صحیفه نور ج 5 ص 493)

من یک نصیحت می کنم به بچه های طلاب، طلّاب جوان که تازه آمده اند و حادّ وتند هستند و آن این است که آقایان متوجه باشید اگر چنانچه شَطر کلمه ای اهانت بکند کسی به یک نفر از مراجع اسلام، بین او و خدای تبارک وتعالی ولایت منقطع می شود اگر به واسطه بعضی از جهالتها لطمه ای بر این نهضت بزرگ وارد بشود معاقبید پیش خدای تبارک وتعالی، توبه تان مشکل است قبول بشود چون به حیثیّت اسلام لطمه وارد می شود. من که اینجا نشسته ام دست شما مراجع را می بوسم.(صحیفه نور ج 1 ص307)

شاید از همین منافقین واز همین منحرفین باشند که نسبت به بعض مراجع اهانت می کنند واین خودش مبداء یک اختلافی می شود با اسم اینکه من با فلان مرجع یا فلان شخص دوستم.(صحیفه نور ج15 ص 379)

به من کرارا اطلاع دادند که بعض جوانها وبعض بی خبرها یا اشخاصی که با طرح وارد شده اند آنها را اغفال کرده اند: به بعض مراجع بزرگ اسلام اهانت می کنند وشما بدانید که این مطلب اهانت کردن بر مراجع جز اینکه یک اختلافی در بین ملّت ایجاد می کند وجز اینکه یک مطلب بر خلاف رضای خدایی واقع بشود نتیجه ای ندارد. من از عموم ملّت تقاضا می کنم هرجا یک همچین مسائلی دیدند این جوانها اگر گول خورده اند آنها را نصیحت کنند و اگر کسی که مخصوصا از این گروههای اختلاف انداز در بین آنها وارد شده شناسایی کنند وبه مراکز که باید اطلاع بدهند اطلاع بدهند.(صحیفه نور ج 15 ص 365)

هدف قیام مردم

آن چیزی که شما می خواستید اسلام بود آن چیزی که شما می خواستید جمهوری اسلامی بود.
( صحیفه نور ج 17 ص 60)

هدف بعثت انبیا

آن چیزی که انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر مقدمه اوست بسط توحید وشناخت مردم از عالَم است.
رسول اکرم (ص) وسایر انبیاء نیامدند که اینجا حکومت تاسیس کنند وتمام مشقّت هایی که کشیدند وکارهایی که کردند مقدمه یک مطلب است و آن معرفی ذات مقدّس حق است.

هدف قیام : مردم جز اسلام هدفی ندارند. ج 16 ص 88


هدف ملت : ملت ما برای خدا قیام کرد وملتی که برای خدا قیام کند از هیچ چیز نمی ترسد و آسیب نمی بیند وخدا با شماست ونگهدار شما. ج13ص126- ج 21 ص 88


هدف جنبش ایران: حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت ومتکی به آرای عمومی ملت خواهد بود وشکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید. ج 4 ص 334

انقلاب درونی ملت : انقلاب درونی این ملت موجب شد که این انقلاب پیدا شود.

آب : آب وبرق برای فقرا وبی بضاعتها باید مجانی گردد.11/2/57

در مورد حاکم : ما یک همچو آدمی (حضرت امیر المومنین) می خواهیم، نه یک کسی که از سایه اش بترسیم.مایک حاکمی می خواهیم که توی مسجد وقتی آمد ونشست بیایند دور او بنشینند وبا او صحبت کنند اشکال دارند اشکالشان را بگویند. ما یک امیری می خواهیم که وقتی یهودی آمد ادعا کرد قاضی می فرستد سراغ این که بیا؛ می آید می نشیند در مجلس قضا همین قاضی که خودش نصب کرده.... رای بر خلاف حضرت امیر(ص) می دهد آن هم تنفیذ می کند اوقاتش هم تلخ نمیشود.

قانون: مقصود این است که در حکومت اسلامی اسلام حکومت کند قانون حکومت کند. اشخاص با رای خودشان به فکر خودشان حکومت نکنند.

در اسلام حکومت، حکومت قانون است حتی حکومت رسول الله (ص) حکومت امیرالمومنین حکومت قانون است. بعضی قانون آنها را سر کار آورده است آنها به حکم قانون واجب الاطاعه هستند پس حکم مال قانون است قانون حکومت می کند در مملکت اسلامی غیر قانون هیچ حکومتی ندارد.
ج 8 ص 281

پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی توانست تخلّف بکند.

نقل از پایگاه حضرت آیة الله دستغیب دام ظله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت