۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

و اما آقای رسول جعفریان....

آخرین نشست ماهانه ی حلقه ی آزاد مطالعاتی "الاحیاء"در سال 1388 برگزار گردید...
وحدت شیعه و سنی در تاریخ ایران چگونه رقم خورده است؟
جعفریان: نظام اسلامی با فقه می ماند، نه با تاریخ....

هنرور:...اما انسان و انسانی و انسانیت نمی ماند
...


هنرور در این جلسه از جمله درباره ی اظهارات حجة الاسلام و المسلمین رسول جعفریان در مقاله ی موسوم به "نظام اسلامی با فقه می ماند، نه با تاریخ" در نهایت ایجاز و احترام، نظرات خود را با دوستان در میان نهادند و با حوصله و احترام طی چند مرحله به نقد و بررسی مطالشان پرداختند. سپس زائد بر نقد محتویات آن مقاله به تبعات التزام به دیدگاه ایشان اشاره نمودند و با قطع نظر از انگیزه ی بیان این مطالب، در باب خطرات بالقوه ی مواضع آقای جعفریان خاطرنشان نمودند که:
تاریخ زدایی آقای جعفریان گذشته را از دایره ی منابع و معیارها و داشته ها و تجربه ها و ریشه هامان بیرون می کند و فقهی کردن نظام مستلزم تعبد و تسلیم و به معنای خاموش نمودن نظرها و خواسته ها و دیده ها و داده هایمان است و ما را از تغییر و بلکه تفسیر ناتوان می کند، من تعجب دارم از ایشان که برای ملت خویش آلزایمر به سرگذشت و اختلال مشاعر نسبت به سرگذشت را آرزو می کنند. بله آقای جعفریان عزیز، نظام می ماند، چون انسان و انسانی و انسانیت نمی ماند. آخر شما یعنی غافلی که چه می گویی؟
در پایان این چلسه استاد باز به مطالب آقای جعفریان باز گشته، تعبیر دیگری نیز افزودند:
"جعفریان بعید نیست که بازی ساده دلانه ای را در نیت داشته باشد تا "تاریخ" را از دست نظام نجات دهد، چه اینکه دقیقا خاطرم هست که در موسسه ی مطالعات تاریخ معاصر یک همچنین جمعی بودیم و دقیقا! به مناسبت همین 29 اسفند که نهضت ملی نفت پیروز شد....چند نفر سخن گفتند، از جمله آقای مدنی و آقای روح الله حسینیان که معرف حضورتان است و آخر سر آقای جعفریان با یک احتیاط و زرنگی خاصی در مورد نقش روحانیت در نهضت ملی وارد شد و به یک نحوی تا جایی که صلاح می یافت از مصدق هم تحسیناتی نمود و دوره ی مصدق را دوره ی احترام و اقتدار بیشتر و ژرف تر روحانیت نیز نامید، که آقای حسینیان بر آشفت و مصدق را دشمن روحانیت و خائن خواند و...جعفریان گفت: آقاجان، به هر حال مصدق در حدی دست روحانیت را باز گذاشت که توده ای ها در شعارهایشان می گفتند: آخوند بازی پیرمرد پایان باید یابد. حسینیان بلند بلند گفت: می خواست روحانیت را به صحنه بکشد، تا بعد راحت تر پدرشان را د ر بیارد و مصدق قطعا بزرگ ترین دشمن روحانیت بود و....
آیا جعفریان نمی خواهد احیانا تاریخ را از دست عوام خارج کند تا تحریف نگردد و بی سر و صدا تدوین شود؟ با سمت و کارش و تغییراتی که داده می خواند، اما اگر این امر صحیح باشد ، نقض عرض خواهد بود که تاکید و اصرار بر آن کنم


fa_previousمجموعه ی مقالات مرتبط رسول جعفریان را اینجا می یابید
fa_previousفهرست آثارش را اینجا ببینید
fa_previousدر گودر هنرور هرچه مرتبط به ایشان است اینجا و در همین موضوع اینجا را ببینید
fa_previousنظرسنجی را اینجا ببینید
fa_previousاصل مقاله ی مورد بحث را هم اینجا می یابید
fa_previousمتن کامل این نشست را بخوانید...

به زودی...

".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر