۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

دوعنوان آخوندی

هنرور: ایران در دست آیت الله ها نام کتاب اول است وکتاب دوم که کتاب مهمی است، نوشته ی شاعر ایرانی الاصل آلمانی متخلص به سعید، یا همان سعید میرهادی، که زمانی رئیس انجمن قلم آلمان بود و از ادیبان سرشناس است، عنوانش به فارسی می شود: دست دراز ملایان، یادداشت هایی از تبعیدگاهمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خطایی در این ابزارک وجود داشت