۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

آيت الله العظمی محمد صادقي تهراني: در صورت مشاهده خلاف در کابينه معصوم(ع)، انتقاد و تذکر واجب موکد است.

آيت الله العظمی محمد صادقي تهراني: در صورت مشاهده خلاف در کابينه معصوم(ع)، انتقاد و تذکر واجب موکد استمحمد صادقی تهرانی.jpg
آيت الله صادقي تهراني، مرجع تقليد و صاحب تفسير «الفرقان في تفسير القرآن»، در گفت و گو با هفته نامه بهار زنجان، در پاسخ به اين سوال که «آيا مي توان از کابينه فرضي امام معصوم(ع) و کارگزاران دولت او انتقاد کرد؟» گفت: «فقط انبياي عظام، ائمه معصومين(ع) و حضرت زهرا(س) معصوم مي باشند و به جز اين بزرگواران هيچ شخص ديگري طبق عقيده ما معصوم نيست و امکان خطا از آنان وجود دارد; هم خطاي سهوي و هم عمدي، و به همين دليل علي(ع)، برخي از افرادي را که به سمت هايي منصوب کرده بود، عوض کرد.»

وي با تاکيد بر امکان وقوع خطا در عملکرد کارگزاران معصوم(ع)، گفت: «با توجه به اين که امر به معروف و نهي از منکر، واجب کلي است و اطلاق و عموم آن شامل تمامي موارد وقوع خطا مي شود، مي توان از اعضاي دولت و کارگزاران معصوم انتقاد کرد و تذکر داد و امر به معروف و نهي از منکر کرد.»
آيت الله صادقي تهراني با بيان اين که امر به معروف و نهي از منکر از واجبات درجه اول در اسلام است، گفت: «با توجه به اين که خيرخواهي نسبت به امام مسلمين و تلاش براي اصلاح حکومت معصوم و جلوگيري از وقوع خطا در ميان کارگزاران معصوم(ع)، واجب و ضروري است، و همگان وظيفه دارند که از ورود ضعف به حکومت معصوم(ع) جلوگيري کنند، مي توان گفت که در صورت مشاهده خلاف در ميان اعضاي دولت و کارگزاران معصوم(ع)، انتقاد، تذکر و امر به معروف و نهي از منکر واجب موکد است.»
اين مرجع تقليد در پاسخ به اين سوال که اگر يکي از نمايندگان مجلس، در سخنراني خود بگويد که: «با توجه به اين که من در برابر کتاب خدا سوگند ياد کرده ام که از حقوق ملت و قانون اساسي و معيارها و موازين اسلامي دفاع کنم، اگر در کابينه امام حسين(ع) هم از اين معيارها عدول شود، اگر امام حسين(ع) هم دولتي تشکيل بدهند، و در دولت امام حسين(ع) من به عنوان نماينده انتخاب شوم، از طرف مردم وارد مجلسي بشوم که امام حسين(ع) دولت تشکيل داده، دولت امام حسين(ع) را هم نقد خواهم کرد اگر قابل نقد بود، آيا اشکالي دارد؟» گفت: «اشکالي ندارد و در چنين فرضي هم خود امام حسين(ع)، امر به معروف و نهي از منکر مي کند و هم افراد ديگر بايد امر به معروف و نهي از منکر بکنند.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر