۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

خمینی کیست؟ خمینیسم چیست؟ - بخش سوم

هنرور: مطالعات انتقادی دیگری از همان پژوهنده که از منظر پوپولیسم نقدهایی متوجه آیت الله و نهضتش می کند، و عرض شد سابقا که گروهی از سه گروه علمای مخالف نیز ایشان را به پوپولیسم متهم می کنند، بنابرین توجه به این طیف از انتقادات کمال ضرورت را دارد و به نظر من دوستانی که سرگرم پاسخ به اینند که "مخالفان حوزوی امام چه کسانی بودند؟" بالاخره باید به این سؤال نیز به طور طبیعی منتهی شوند که "مخالفان حوزوی امام با چه چیز یا رفتار و کاری در ایشان مخالفت داشتند؟"که این فهرست نتایج حاصل در پاسخ فایده ی عملی و نظری دارد و کمتر هم شباهت به 5 یا 6 نام مبهم محدود می شود که انگشت شماری مخالفان را لابد منظور نظر دارد. والله اعلم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر