۱۳۸۹ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

نباید بدانند که بی شمارند

آنانی که برچسب "اغیار" بر دیگران، بسیار می زنند توجه بفرمایند ولو که ربطی ندارد و فقط برای من تداعی ایشان را کرد:

در روزگاران کهن شکوه و شوکت روم، سناتوری از سناتوران روم پیشنهاد کرد "بردگان" را به دستبندی یا مهری یا نشانه ی آشکار دیگری متمایز و مشخص کنند و بدین گونه تحقیر هم خواهند شد. 
سناتور خردمند پیری برخاست و در حالی که بیشترینه ی حضار هم صدایی و هم رایی با پیشنهاد را اعلام نموده بودند، ساز مخالف ساز کرد و گفت:
ای بی تجربگان، آنگاه آگاه می گردند که چه بسیارند و آگاه می گردند که شما چه غایب و جدایید و بی تردید اکنون  که دیگر می دانند بی شمارند، بر شما می شورند و شکستتان می دهند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر