۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

فراخوان مقاله برای همايش رويکرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر

فراخوان مقاله
همايش رويکرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر
برگزار کننده: معاونت پژوهش (گروه حقوق) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
با همکاري:

  • مرکز مديريت حوزة علميه قم (معاونت پژوهش)
  • ستاد حقوق بشر قوة قضائيه
  • پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
  • مرکز و کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي دانشگاه شهيد بهشتي
  • مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي حوزة علميه
  • مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
  • راديو معارف


فقه اسلامي، متأثر از مباني شناخت‌‌شناسانه، جهان‌شناختي و انسان‌شناختي اسلام، نگاهي متعالي و مترقي به حقوق انسان دارد. اين ديدگاه، از نگرش‌هاي حقوق بشري منقطع از وحي متمايز است و انسان را در جايگاه اصيل انساني تکريم، و از او حمايت مي‌کند. به منظور همفکري در بررسي اين امر مهم، معاونت پژوهش (گروه حقوق) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ره با همکاري برخي مراکز علمي و پژوهشي، همايش «رويکرد متعالي فقه اسلامي به حقوق بشر» را برگزار مي‌کند. از همه انديشمندان و پژوهشگران دعوت مي‌شو‌د با ارسال آثار خود در محورهاي زير، در اين تلاش علمي و الهي سهيم شوند.

محورها
1.مباني (معرفت‌شناسانه، هستي‌شناسانه و انسان‌شناسانه) الزامات فقهي و تعالي حقوق بشر
عقل، فقه و حقوق بشر؛
عدالت، فقه و حقوق بشر؛
نسبيت و اطلاق در الزامات فقهي؛
شموليت الزامات فقهي؛
رابطه حق و تکليف در نظام حقوق بشر اسلامي؛
نقش معاد محوري در تعالي حقوق بشر؛
نقش حکمت الهي (کمال محوري) در تعالي حقوق بشر؛
نگرش اسلامي به کرامت انسان؛
ماهيت و مفهوم سعادت و کمال انساني از منظر اسلامي؛
نقش و جايگاه فرد و جامعه در حقوق اسلامي؛
حق‌مداري و تکليف‌گرايي؛
و ...

2.فقه، قانون‌گذاري و حقوق بشر
نقش منابع قانون‌گذاري اسلامي در تعالي حقوق بشر؛
نقش قانون‌‌گذار اسلامي در تعالي حقوق بشر؛
ويژگي‌هاي نظام قانون‌گذاري اسلامي در ارتباط با حقوق بشر؛
حق‌الله و حق‌الناس در نظام حقوقي اسلام؛
جايگاه انساني در تدوين حقوق بشر؛
ملاک اعتبار قانون در نظام حقوق بشر اسلامي؛
اسلام، قانون‌گذاري و جنسيت؛
احکام حکومتي و حقوق بشر؛
و ...
3.احکام شريعت و حقوق بشر
شريعت اسلامي؛ جنسيت و مليت؛
شريعت اسلامي؛ اقليت‌هاي مذهبي؛
شريعت اسلامي ونيازهاي عصري انسان؛
عدالت کيفري؛
حدود اسلامي و حقوق بشر؛
قصاص و حقوق بشر؛
تعزيرات اسلامي و حقوق بشر؛
جهاد و حقوق بشر؛
امر به معروف و نهي از منکر و حقوق بشر؛
و ...
4.حقوق بشر در پرتو ضمانت اجراهاي فقه
اسلام و ضمانت‌ اجراهاي دروني حقوق بشر؛
شرايط حاکمان اسلامي و نقش آن در صيانت از حقوق بشر؛
دولت اسلامي و حقوق بشر؛
نظام جزاي اسلامي و حقوق بشر؛
نظام دادرسي اسلام و حقوق بشر؛
امر به معروف و نهي از منکر؛ ضمانت‌ اجراي حقوق بشر؛
جهاد؛ ضمانت اجراي حقوق بشر؛
و ...

شرايط ارسال مقاله:
1.فايل مقالات بايد با فرمت word و حداکثر در 25 صفحه به دبيرخانه همايش ارسال شود.
2.ذکر نام و نام خانوادگي، تلفن، ايميل و آدرس پستي ضروري است.
3.مقالات نبايد در جاي ديگر چاپ يا ارائه شده باشد.

مهلت ارسال مقالات: پايان مهر 1389
زمان برگزاري: اسفند 1389

دبيرخانه همايش
قم، ابتداي بلوار امين، بلوار جمهوري اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، ادارة همايش‌ها و نشست‌هاي علمي

تلفن: 2909099 ـ0251
فکس: 2936052 ـ 0251
Email: hamayesh@qabas.net
www.qabas.net

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر